Шляхи ліквідації підприємства

Шляхи ліквідації підприємства

Ліквідація юридичної особи достатньо важкий процес, в якому  треба дотримуватися багатьох юридичних формальностей. Додатково ускладнити процедуру ліквідації підприємства можуть помилки в обліку, заборгованості перед контрагентами, наявність активів на балансі. Не дивлячись на це, завжди є можливість ліквідувати фірму, і, як правило, шляхів ліквідації навіть декілька.

Ліквідація за рішенням власника

Даний шлях ліквідації підприємства можливий при відсутності кредиторської заборгованості, або при наявності активів достатніх для її погашення. У випадку, коли розмір заборгованості перевищує вартість майна, яке належить підприємству, ліквідатор зобов’язаний  звернутись до суду з заявою про визнання підприємства, що ліквідується банкрутом.

Обтяжити процедуру ліквідації за рішенням власника може наявність цінних активів. При їх відчуженні виникають податкові наслідки.

При ліквідації за рішенням власника обов’язкове проходження перевірок податкової служби та пенсійного фонду, причому з позитивним результатом. Часто, враховуючи те, що фірма перевіряється в останній раз, контролери користуються шансом «зробити план»  з донарахувань, при цьому це не завжди є правомірним.  В такій ситуації податкова інспекція не знімає підприємство з обліку до погашення податкового боргу. У зв’язку з цим, процес ліквідації може затягнутись на роки, а податкова заборгованість може стати основою для порушення кримінальних проваджень щодо посадових осіб підприємства.

Ліквідація у зв’язку з банкрутством в 2016 році

З 2019 року діє Кодекс України з процедури банкрутства (далі – “Кодекс”). З неї законодавство про банкрутство отримало такі оновлення як: автоматичне призначення арбітражних керуючих, новий порядок реалізації майна, зміна статусу та прав заставних (забезпечених кредиторів) та багато іншого. Дана стаття торкнеться лише тих змін, які вплинули на шляхи ліквідації підприємства за допомогою банкрутства.

Як і раніше, правовий інститут неспроможності встановлює порядок відновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності боржника або визнання його банкрутом, порядок  застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів. Кожен процесуальний документ, що виноситься судом у провадженні по справі про банкрутство несе велику кількість правових наслідків, таких як: заборона на стягнення на основі виконавчих документів,  заборона нарахування штрафів та пені, обмеження керівництва боржника в повноваженнях на відчуження майна, контроль зі сторони арбітражного керуючого. Виходячи з цього, грамотний юридичних супровід процедури банкрутства є необхідним в рівній мірі як для боржника, так і для кредитора.

Банкрутство боржника, що ліквідується власником

Як було зазначено вище, у випадку, коли майно належить підприємству недостатньо для погашення заборгованості, ліквідатор зобов’язаний звернутись до суду з заявою про визнання підприємства, що ліквідується – банкрутом.

Кредиторська заборгованість, не погашена по причині недостатності майна боржника, вважається погашеною по закінченню процедури ліквідації.  Підприємство, перед зверненням до суду з заявою про банкрутство, зобов’язане зробити публікацію про ліквідацію та чекати оголошення претензій кредиторів протягом двох місяців. Тільки після цього та виконання ряду інших формальностей, передбачених Цивільним та Господарським кодексами, настає можливість подачі заяви про банкрутство.

Банкрутство відсутнього боржника.

Процедура банкрутство відсутнього боржника з 19 січня 2013 року не існує. За спрощеною процедурою ліквідуються тільки відсутні боржники, заява про банкрутство яких подана до цієї дати.

Ліквідація через загальну процедуру банкрутства

Ця процедура може бути ініційована кредитором з безперечними вимогами у розмірі не менше 300 мінімальних заробітних плат при простроченні не менше трьох місяців. Згідно з Кодексом безперечним вважається тільки вимоги підтверджені рішенням суду та відкритим виконавчим провадженням. Таким чином, не є підставою для відкриття провадження по справі банкрутства виконавчі написи нотаріусів (зокрема на векселях), інші документи на основі яких проводиться безспірне списання коштів з рахунків боржника. Ключова відмінність від процедури банкрутства боржника, що ліквідується власником, виражається в можливості ініціації процедури кредитором (без участі посадових осіб підприємства банкрута). При ліквідації підприємства шляхом банкрутства, проведення податкової перевірки не є обов’язковою умовою для завершення процедури ліквідації. При наявності відповідної ухвали суду, в державний реєстр буде внесена запис  про ліквідацію юридичної особи незалежно від претензій фіскальних органів. Беззаперечно, загальна процедура банкрутства є більш «громіздкою» та витратною в реалізації у порівнянні з вищезгаданими спрощеними процедурами.

«Альтернативна ліквідація» (зміна директора та засновника)

Фактично під даною назвою фігурує не ліквідація. Мова йде про зміну посадових осіб підприємства та зміні засновників. Як правило, змінюється і юридична адреса підприємства.

Суть даної послуги полягає в розриві відносин колишнього керівника та власника з підприємством. З моменту проведення змін через державного реєстратора контролюючі органи повинні звертатися з усіх питань, щодо діяльності підприємства, до нового керівника. До них належать перевірки документів, виїмки документів, запити про надання документів та багато інших питань. З моменту зміни керівника, особою відповідальною за діяльність підприємства стає новий керівника. Але треба зауважити, що відповідальність за діяльність керівника в минулий період є особистою та не переходить при зміні керівника підприємства. Докладніше про відповідальність та перехід ризиків при альтернативній ліквідації.

Вам наведено лише короткий огляд основних шляхів ліквідації підприємства. Для вибору оптимального, з точки зору надійності, вартості та строків процедури, необхідним є кваліфікований аналіз ситуації. Має бути взято до уваги стан активів та пасивів підприємства, стан податкового та бухгалтерського обліку, наявність заставних кредиторів, структура кредиторської заборгованості та багато інших факторів. При виборі юридичної компанії, що надає послуги по ліквідації підприємства, не соромтесь уточнити всі нюанси процедури та поцікавитись досвідом юристів в даній сфері.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

×