Субсидіарна відповідальність керівника

Субсидіарна відповідальність керівника

Що таке субсидіарна відповідальність і в яких випадках вона застосовується?

Субсидіарна відповідальність – вид відповідальності іншої особи за зобов’язанням основного боржника, якщо кредитор не може отримати належний йому борг. Прикладом притягнення до такої відповідальності може бути випадок, коли в компанії-боржника недостатньо власних коштів, щоб оплатити боргові зобов’язання. У цьому випадку відсутність або нестача коштів забезпечується за рахунок коштів або майна осіб, які своїми діями призвели компанію до банкрутства. Основні положення про субсидіарну відповідальність викладено в ст. 619 Цивільного кодексу України, де зазначено, що субсидіарна або, як її ще називають, додаткова – це відповідальність передбачена законом або договором при якій відповідальна особа відповідає разом з боржником. Кредитор зобов’язаний пред’явити вимогу до основного боржника до пред’явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність.

Кредитор має право пред’явити вимоги до субсидіарного боржника в таких випадках:

– якщо кредитор отримав відмову в задоволенні своїх вимог від основного боржника;
– якщо кредитор в розумний строк не отримав від боржника відповідь на свою вимогу (в такому випадку кредитор може пред’явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе додаткову відповідальність).

Особа, яка несе субсидіарну відповідальність, повинна до задоволення вимоги, пред’явленої їй кредитором, повідомити про це основного боржника, а в разі пред’явлення позову – подати клопотання про залучення основного боржника до участі в справі.

Правова основа субсидіарної відповідальності:

Що стосується норм про субсидіарну відповідальність за доведення до банкрутства і подальшої ліквідації підприємства в Україні, слід звертатися до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і, перш за все, до Кодексу України з процедури банкрутства. У таких випадках, мета субсидіарної відповідальності – залучення осіб, винних у доведенні до банкрутства, до відповідальності, а також стягнення на користь кредиторів непогашених у ліквідаційній процедурі кредиторських вимог. Такий вид відповідальності за доведення до банкрутства застосовується до особи, дії і рішення якої призвели до відсутності коштів і майна компанії-банкрута. В свою чергу, особа, яка притягається до додаткової відповідальності, має довести відсутність своєї вини і причинно-наслідкового зв’язку між банкрутством компанії і своїми діями.

Згідно ч.3 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» виконавчий орган (як одноосібний так і колегіальний) в разі, якщо вартість чистих активів товариства знизилась більш ніж на 50 відсотків у порівнянні з цим же показником на кінець попереднього року, зобов’язаний скликати загальні збори учасників. Загальні збори мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного загальних зборів включаються питання про заходи, які повинні бути прийняті для поліпшення фінансового стану компанії, а також про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію компанії в Україні. У разі порушення вищевказаного обов’язку щодо скликання загальних зборів та/або визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного терміну з дня зниження вартості чистих активів, виконавчий орган компанії несе субсидіарну відповідальність по її зобов’язанням. Якщо виконавчий орган компанії колегіальний, всі члени солідарно несуть субсидіарну відповідальність. Звільнення від відповідальності можливе лише в тому випадку, коли виконавчий орган компанії доведе, що не знав і не повинен був знати про зниження вартості чистих активів або голосував за рішення про скликання загальних зборів учасників (засновників).

Ще одним правовим джерелом процедури притягнення до субсидіарної відповідальності є ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедури банкрутства, де вказано, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, в ході закриття юридичної особи в Україні, має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою в яку входять всі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута. Засновники (учасники, акціонери), керівник (виконавчий орган) або інші особи можуть бути притягнуті до додаткової відповідальності по зобов’язанням боржника в разі банкрутства компанії з їхньої вини. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів.

Основні питання, що виникають у справі про притягнення до субсидіарної відповідальності:

– встановлення особи для притягнення до відповідальності за доведення компанії до банкрутства;
– встановлення фактів або обставин, які доводять, що особа винна в банкрутстві компанії;
– встановлення умов, ознак і підстав для застосування субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства.

Всі перераховані вище факти потребують доказування шляхом аналізу документів, в тому числі:

– документів фінансово-господарської діяльності, податкових звітів, первинної документації, рішення керівника, органів управління і засновників, їх наявності або відсутності;
– інформації щодо руху коштів за останні 3 роки;
– дій і подій, що викликали неплатоспроможність боржника, і т.д.

З наведеного вище, можна дійти до висновку, що субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство – це самостійний вид відповідальності покладений на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, в тому числі керівника (виконавчий орган), при наявності підтвердження вини вищевказаних осіб у доведенні компанії (боржника у справі про банкрутство) до стану неплатоспроможності (постанова ВСУ від 30.10.2019 у справі №906/904/16). Крайньою мірою у разі банкрутства є ліквідація юридичної особи в Україні. Вона може бути застосована лише в тих випадках, коли всі інші можливі способи вичерпані і відновити платоспроможність боржника не є можливим. Про ліквідацію юридичної особи в Україні більш детально ви можете прочитати на нашому сайті.

У разі, якщо Вас цікавить процедура ліквідації або банкрутства юридичної особи, її загальна вартість, Ви можете отримати безкоштовну консультацію фахівців Агентства ліквідації та банкрутства, зателефонувавши за телефонами, вказаними нижче або відправивши заявку на дзвінок з форми нижче.


×