Кінцевий бенефіціарний власник та структура власності компанії

Кінцевий бенефіціарний власник та структура власності компанії

11 липня 2021 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021 року за №768/36390, згідно з яким до 10 жовтня 2021 року юридичні особи зобов’язані оновити дані про свого кінцевого бенефіціарного власника та надати державному реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачені діючим законодавством документи.

Хто є кінцевим бенефіціарним власником?

Фізичною особою, яка здійснює прямий або непрямий вирішальний вплив (контроль) на діяльність компанії є кінцевий бенефіціарний власник.
Різниця між прямим та непрямим вирішальним впливом визначена в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: вирішальний вплив здійснює та фізична особа, яка володіє часткою статутного капіталу (права голосу) у розмірі не менше як 25%. Що стосується непрямого вирішального впливу, його ознаками є володіння фізичною особою часткою статутного капіталу (прав голосу) у розмірі не менше 25% через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, або фізичною особою яка, незалежно від формального володіння, має можливість значного впливу на діяльність чи керівництво відповідної юридичної особи. Документом в якому схематичного зображується усі зв’язки та вплив кінцевого бенефіціарного власника на діяльність компанії є структура власності.

Яка інформація вказується в структурі власності?

У структурі власності обов’язково зазначаються усі особи, які прямо або опосередковано володіють юридичною особою, в тому числі ті, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи, їх дані та розмір участі.

Так, щодо громадянина України вказуються його прізвище, ім’я, по батькові, дата  народження та податковий номер (або номер паспорта, у випадку відмови особи від податкового номеру через релігійні переконання).

Щодо іноземця або особи без громадянства вказуються прізвище, ім’я, по батькові англійською мовою та його транслітерація українською, країна громадянства або підданства та дата народження.

Щодо юридичної особи резидента вказуються повне найменування та ідентифікаційний код згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а щодо юридичної особи нерезидента – повне найменування англійською мовою та його транслітерація на українською, країна заснування, місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі його наявності). Також зазначається який вплив здійснює кожний бенефіціар на діяльність компанії: прямий або непрямий та відсоток його частки в статутному капіталі компанії (відсоток його права голосу).

Структура власності підписується керівником юридичної особи  та подається разом з заявою, нотаріально засвідченою копією паспорта бенефіціарного власника юридичної особи (окрім паспорта громадянина України у вигляді ID-картки) та іншими документами, що підтверджують зв’язок кінцевого бенефіціарного власника з відповідною компанією державному реєстратору для внесення (оновлення) даних у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідальність у разі неподання або несвоєчасного подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника компанії

Оскільки діючим законодавством встановлено строк у три місяці, протягом якого керівники або уповноважені особи зобов’язані подати державному реєстратору дані та документи для оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, порушення таких строків тягне за собою накладення штрафу. Згідно статті 166(11) Кодексу про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників керівнику (уповноваженій особі) відповідної юридичної особи загрожує адміністративний штраф у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 гривень до 51000 гривень).


×